Toimintamalli

 

AMERKE-projektissa mukana olevat oppilaitokset järjestävät erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausta käsitteleviä valmennuksia ja työpajoja. Tilaisuuksia ja työpajoja toteutetaan sekä oppilaitosten yhteisinä että niiden omina tilaisuuksina. Kohderyhminä ovat oppilaitosten oma henkilöstö sekä työpaikkaohjaajat työpaikoilta.