Hanke

 

AMERKE – ammatillisen erityisopetuksen kehittämishanke
Kohderyhmä

Projektissa kohderyhmänä ovat opiskelijoita ohjaavat henkilöt projektioppilaitoksissa ja yrityksissä, esim. työssäoppimista ohjaavat opettajat, ryhmänohjaajat, työpaikkaohjaajat.

Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet

 • Työssäoppimisen tehostaminen
  • luodaan työssäoppimisen kumppanuusverkosto
  • suunnitellaan ja toteutetaan työpaikkaohjaajien ja ohjaavien opettajien koulutus
  • suunnitellaan ja otetaan käyttöön erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kehittyneemmät ohjausprosessit
 • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden joustava siirtyminen työelämään
  • luodaan ns. taitopaja ja/tai uraohjausmalli ja palvelut, jossa työhön hakeutumista harjoitellaan
 • Positiivisen ohjauksen ja pedagogiikan juurruttaminen oppilaitoksen ohjaustoimintaan
  • Perehdytetään ohjaavia opettajia ja muuta henkilöstöä sekä työpaikkaohjaajia positiivisen ohjauksen periaatteisiin